foglalkozások

Mindenféle foglalkozás van, de legfőképp amiket már említettünk.

az ismeretanyag: írás, olvasás, irodalom, nyelvtan, történelem, környezetismeret, népdal, népzene, színjátszás foglalkozásokból tevődik össze. Az iskolai oktatásba épített színházi nevelés célja a komplex személyiségfejlesztés. Nincs osztályzás és számonkérés, hanem alkalom és lehetőség nyílik a magyar identítás elmélyítésére, közösségteremtésre, barátkozásra, a megszerzett tudás birtokában pedig, a pozitív önértékelésre.